Kawasaki

Kawasaki

Body part Carbon fiber Kawasaki

ZX10R body parts carbon

ZX10R body parts carbon

ZX10R body parts carbon

ZX10R body parts carbon

ZX10R body parts carbon

ZX10R body parts carbon

ZX10R body parts carbon

ZX10R body parts carbon

Kawasaki ninja fuel tank
Kawasaki ninja fuel tank

Kawasaki ninja 250 fi

Kawasaki ninja 250 fi

Kawasaki ninja 250 fi

Kawasaki ninja 250 fi

Kawasaki ninja 250 fi

Kawasaki ninja 250 fi

Kawasaki ninja 250 fi

 

kawasaki z250 body parts by robsindo

 

kawasaki z250 body parts by robsindo

kawasaki z250 body parts by robsindo

kawasaki H2 bod part by robsindo

kawasaki H2 bod part by robsindo

kawasaki H2 bod part by robsindokawasaki H2 bod part by robsindo

kawasaki H2 bod part by robsindo

Kawasaki ninja Mono 250 RR

Kawasaki ninja Mono 250 RR

Kawasaki ninja Mono 250 RR

Kawaaki ninja Mono 250 RR

Kawasaki ninja Mono 250 RR

Kawasaki ninja Mono 250 RR

Kawasaki ninja Mono 250 RR

kawasaki Z125

kawasaki Z125

kawasaki Z125

kawasaki Z125

kawasaki Z125

kawasaki Z125

 

bisa juga di cek di channel YouTube